Jak przebiega medyczne szkolenie hiperbaryczne?

Nasza firma organizuje szkolenia w zakresie medycyny hiperbarycznej i nurkowej zgodnie z Europejskimi standardami ECHM/EDTC
Plan szkolenia – zgodnie z zasadami: Hiperbaria i Medycyna Nurkowa
40+40 (40 godzin Hiperbarii + 40 godzin Medycyny Nurkowania).

1. PRETEST (fizyka nurkowania)
2. KURS WŁAŚCIWY (5 pełnych dni: od 8 do 12 godzin dziennie) – wykłady, ćwiczenia praktyczne i testy ciśnieniowe
3. Egzamin (pisemny)
Po zdanym egzaminie wydajemy Europejski Certyfikat Kompetencji (według ECHM/EDTC) poziomu 2H ( Doktor Hiperbarii)

Dodatkowo ćwiczenia praktyczne są przeprowadzane w szpitalach uniwersyteckich. Po ich zakończeniu certyfikat jest również wydawany.